วรรณกรรมพื้นถิ่นล้านนา

ระดับประถมศึกษา

คู่มือประกอบการใช้งาน

Application สำหรับเด็กประถมศึกษา

MC Aboyee

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Play Store โดยพิมพ์คำว่า “MC aboyee” https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soemsak.lftaboyee

MC family

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Play Store โดยพิมพ์คำว่า “MC family” https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soemsak.lftdifference

MC star

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Play Store โดยพิมพ์คำว่า “MC aboyee” https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soemsak.lftorange

ภาพยนตร์ "ลมภูมเขา ; หน่ออ่อน"

สื่อวิดีทัศน์อื่นๆ