ภาพบรรยากาศ การเสวนา “จุดเปลี่ยนประเทศไทย? : ว่าด้วยนโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองไทย”

..เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา ร่วมกับ We Watch และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย? : ว่าด้วยนโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองไทย”