ภาพบรรยากาศ การเสวนา “จุดเปลี่ยนประเทศไทย? : ว่าด้วยนโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองไทย”

…เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา ร่วมกับ We Watch และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย? : ว่าด้วยนโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองไทย” 
… บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่มีต่อการศึกษาของไทย 
… งานเสวนานี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อการตัดสินใจของท่านทั้งหลายสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้
***หากท่านใดไม่ได้มาร่วมงานและรับชม live ท่านสามารถชมย้อนหลังได้ที่วิดีโอของเพจศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา มช.
***ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ได้ทั้งทางเพจศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา มช. และ multied.sri.cmu.ac.th