ติดต่อเรา

ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ชั้น 2)

สถานที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์: 053-943608 ต่อ 2560

อีเมล

nyayee@hotmail.com